IMG_5976

 

บริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือฯ นำโดย นายจาง หยาง และคณะ ได้จัดโครงการแสงสว่างแห่งความหวัง เพื่อสนับสนุนและเข้าเยี่ยมชมมูลนิธิเด็กโสสะ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (บางปู) ซึ่งทางมูลนิธิโสสะได้รับการดูแลเด็กชาย-หญิง ตั้งแต่แรกเกิดขึ้นไป เพื่อเน้นการส่งเสริมศักยภาพตามวัยที่เหมาะสมและการเรียนรู้การพึ่งพาตนเองต่อไปในอนาคต บริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาพร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องเขียนประกอบการเรียนและอุปกรณ์กีฬาแด่มูลนิธิโสสะ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (บางปู) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น.  read_more

 

IMG_0564

 

บริษัท ฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด บริษัทในเครือ คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด นำโดย Khun Hui Min Zhang ผู้อำนวยการโครงการ และทีมงาน ทำพิธีบวงสรวงเริ่มโครงการกองบัญชากองทัพไทย (ถนนแจ้งวัฒนะ) หน้าอนุสาวรีย์พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองทัพไทย เพื่อเป็นศิริมงคล เมื่อวันที 9 พฤษภาคม 2560   read_more

 

640

นายจาง หยาง ประธานบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด ร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่ากาารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่าน ดร. อรรชกา สีบุญเรือง และคณะ ณ บริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด สำนรักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เพือเยี่ยมชมเทคโนโลยีเกี่ยวกับ LED รูปแบบต่างๆ  read_more

ตัวแทนบริษัท ฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด ในเครือบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “SMART Light. SMART Life. : นวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะ นวัตกรรมเพื่อชีวิต” ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559       ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น  read_more
บริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ศดาวุธ เตชะอุบล ที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย สมัยที่ 20 ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 3  read_more
บริษัท ฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด ในเครือบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด ได้มอบหลอดไฟ LED ถนน จำนวน 10 ดวง ให้กับชุมชนหลังสถานีรถไฟหัวหมาก เพื่อเพิ่มแสงสว่างทางเดินในชุมชน โดยมี น.ส. สารณี บับติสตา ตัวแทนบริษัท เป็นผู้ส่งมอบแก่ตัวแทนชุมชนหลังสถานีรถไฟหัวหมาก ณ อาคารคิงโฟ  read_more
天涯海角福建人 张扬:尽心尽责的泰国华侨青年楷模  read_more
ตัวแทนบริษัท ฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “SMART Light. SMART Life. : นวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะ นวัตกรรมเพื่อชีวิต” ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่  read_more
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย และในเครือบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน และการออกกำลังกายแบบมวยไทเก๊ก จากครอบครัวเหอไท่จี่ (Taichi He) ประเทศจีน ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ อาคารคิงโฟ กรุ๊ป  read_more
ในเครือบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน และเชิญชมภาพวาดพู่กันของศิลปินชาวจีน จากมณฑลฟูเจี้ยน ประเทศจีน ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ อาคารคิงโฟ กรุ๊ป  read_more
พิธีลงนามเซ็นสัญญาความร่วมมือประกอบธุรกิจส่งเสริมการจำหน่ายหลอดไฟฟ้า LED ตรา ENCOM LED & HANTAI LED ในเครือบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. LED ณ ห้องประชุม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดชั้น 4 อาคาร LED สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  read_more
ในเครือบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย เลี้ยงต้อนรับคณะจากสมาคมชิงหย่วนมาราธอน เมืองชิงหย่วน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด ถนนพระราม9  read_more
ในเครือบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก ได้จัดกิจกรรมจัดเลี้ยงสังสรรค์ “ฉลองปีใหม่ และเทศกาลตรุษจีน 2016” ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด ถนนพระราม9  read_more
บริษัทคิงโฟ กรุ๊ป จำกัด บริษัทในเครือ และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ร่วมสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ชุมชนหลังสถานีรถไฟหัวหมาก ในวันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม 2559  read_more
ประธานบริษัทคิงโฟ กรุ๊ป จำกัดและบริษัทในเครือ และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ร่วมพิธีทอดกฐินสมามัคคี ณ วัดอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 read_more
บริษัทคิงโฟ กรุ๊ป จำกัด และในเครือ พร้อมเพื่อนๆ พี่ๆ ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Zhigang Li ที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)  read_more
07
ตัวแทนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ในเครือบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด ได้เป็นเกรียติรับโล่ที่ระลึกแก่สมาคมฯ สำหรับความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติราชการ จากเหตุการณ์ระเบิด ณ สีแยกราชประสงค์ ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพ   read_more
07
บริษัทคิงโฟ กรุ๊ป จำกัด งานเลี้ยงต้อนรับท่านอาจารย์ อิสินธร สอนไว และคณะนักบริหารระดับสูง (ส.บนส.) รุ่นที่ 8 ณ อาคารคิงโฟ ชั้น 3  read_more
07
บริษัทคิงโฟ กรุ๊ป จำกัด และเพื่อนๆ พี่ๆ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุลที่ได้รับเลื่อนตำแหน่ง   read_more
07
บริษัทคิงโฟ กรุ๊ป จำกัด บริษัทในเครือ และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการให้กับ คุณสามารถ เผ่าภูไท , คุณยุพา พรอมรธรรม , คุณชัชวาลย์ ศรีสวัสดิ์ และคุณวัฒนา พัทรชนม์ โดยมีท่านณิชชรีย์ ชินบุตร และ พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นประธาน  read_more
07
บริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด บริษัทในเครือ และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ร่วมฉลองวันชาติจีน และเทศกาลไหว้พระจันทร์ พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต.ท. เพิ่มพูน ชิดชอบ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ เนื่องในโอกาสที่จะได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศสูงขึ้นเป็น พล.ต.ท. และขอร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  read_more
07
ตัวแทนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ในเครือบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด ร่วมพิธีเปิดงาน “กิจกรรมเพื่อฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  read_more
07
ตัวแทนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ในเครือบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวแรลลี่ด้วยคาราวานรถยนต์ มุ่งหน้าไปประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์   read_more
07
บริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด บริษัทในเครือ และ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ร่วมสนับสนุนเงินในโครงการ “ปั่นรวมใจไทย”  read_more
07
ประธานบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมงานฉลอง 70 ปีระลึกถึงชัยชนะสงครามโลกครั้งที่ 2 และชัยชนะเหนือญี่ปุ่น ในวันที่ 3 กันยายน 2558   read_more
07
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ในเครือบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด ช่วยเหลือและประสานงานครอบครัวผู้เสียชีวิต เหตุระเบิดแยกราชประสงค์    read_more
07
ในเครือบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด และ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ร่วมทำบุญ ในพิธีสมโภชวัตถุมงคลมหาจักรพรรดิพุทธาภิเษกวัตถุมงคล รุ่น “อนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์  read_more
07
ตัวแทนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ในเครือบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมโครงการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC)   read_more
07
นายหยาง จาง ประธานบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด นำคณะสมาชิกรวม 14 คน เยือนเมืองจี่หนาน มณฑลซานตง ประเทศจีน เพื่อหารือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ไทย-จีน   read_more
07
นายหยาง จาง ประธานบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด บริษัทในเครือ และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการประชุมนานาชาติ และสนับสนุนงบประมาณ ณ จังหวัดพิษณุโลก read_more
07
นางสาวเจนจิรา จาง รองประธานบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด เป็นตัวแทนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม Rally มุ่งหน้าไปประเทศมาเลเซีย   read_more
07
张扬董事长应邀携投资考察团考察泰国彭世洛府
นายหยาง จาง ประธานบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป และคณะนักลงทุนชาวจีน เข้าเยี่ยมเยือนที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสานสัมพันธ์อันดีของสองฟากฝั่งไทย-จีน   read_more
01
本司举办中国驻泰大使馆张佩东商务参赞履新高文宽参赞荣晋晚会

 

 
IMG_6366
คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด ทูลเกล้าฯ ถวายช่อดอกไม้และลงนามถวายพระพร   read_more
 
57(500x334)
李石成博士暨ARNOMA HOTEL BANGKOK酒店团队莅临泰国勤和集团参观考察
ตร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เยี่ยมชมบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด   read_more
54(500x334)
热烈欢迎中国驻泰王国宁赋魁特命全权大使及初庆铃夫人,
ท่าน นิ่ง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย   read_more
53(500x334)
 泰国前总理川•立沛阁下及中华人民共和国驻泰王国大使馆参赞兼总领事朱伟东
 บริษัทคิงโฟ ได้ให้การต้อนรับ ท่าน ชวน หลีกภัย และ คณะ ที่มาเยี่ยมเยียนบริษัทฯ   read_more
 56-1(500x334)
设计公司经理携设计团队于本司举行派对
 สถาปนิกชั้นนำของเมืองไทยได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือน บริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด  read_more
48(500x334)
宁赋魁大使参观勤和集团新展厅
Mr.Ning Fukui,Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of    read_more
47(500x334)
การเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ของ นายหลี่ เค่อเฉียง
(H.E. Mr. Li Keqiang) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน   read_more
1(500x334)
中国国务院总理李克强、全国人大常委会委员长张德江分别会见泰国国会访问团
Mr. Zhang Yang accompanied Mr.Somsak Kiatsuranont   read_more
2(500x334)
勤和集团捐赠雅安地震灾区100万泰铢
KingFo Group donates the victims of Sichuan Ya’an 1 million Baht  read_more
3(500x334)
สวัสดีปีใหม่ 2013 ครอบครัวคิงโฟ กรู๊ป
บริษัทคิงโฟ กรุ๊ป จัดเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี รวมกับพนักงานคิงโฟทุกท่าน   read_more
7(500x334)
Mr.Zhang Yang President of Kingfo Group Co.. attended
Mr.Zhang Yang (ประธานกรรมการบริษัทคิงโฟ กรุ๊ป จำกัด) ร่วมงานเลี้ยงฉลอง 100 ปี   read_more
6(500x334)
年青侨领张扬率泰华新生代企业家赴上海访问考察获上海市侨办
Mr.Zhang Yang President of Kingfo Group Company   read_more
10(500x334)
Mr.Huang Qiguo Mr.Zhangyang and Ms.Zhang Huimin   read_more
12(500x334)
Mr.Zhang Yang President of Kingfo Group presented
at the 11th Session of the 5th meeting of the CPPCC. read_more
th_picju
พลตำรวจเอกจงรัก จุฑานนท์ มาเยี่ยมเยือนบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัดread_more
IMG_9146
中国国务院侨务办公室朱柳副司长一行访问泰国勤和集团
บริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด จัดงานเลี้ยงต้อนรับนายจู หลิ่ว และคณะ read_more
01
山东省政协陈光副主席率领经贸投资考察访问团莅访泰国勤和集
งานเลี้ยงต้อนรับนายเฉิน กวัง รองประธานที่ปรึกษาทางการเมือง มณฑลซานตง นำคณะนักธุรกิจจีนเยี่ยมชมประเทศไทย read_more
56(500x334)
热列欢迎中国驻泰王国孔敬府谢福根总领事莅临本司参观考察
ท่าน เซี่ย ฝูเกิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชม บริษัทคิงโฟ กรุ๊ป read_more
55(500x334)
 热烈欢迎泰国中华总商会刘锦庭主席莅临本司参观考察
 ท่าน ยง สุขสุดประเสริฐ ประธานหอการค้าไทย – จีน เยี่ยมเยียนบริษัทคิงโฟ กรุ๊ป read_more
52(500x209)
中华人民共和国驻泰王国大使馆公使兼参赞张益民生日宴会
งานเลี้ยงวันคลายวันเกิด ท่าน จาง ยี่หมิง เอกอัครราชทูตที่ปรึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีน read_more
 50(500x334)
บริษัทคิงโฟ กรุ๊ป จำกัด
ทำบุญเปิดสำนักงานและโชว์รูม พระราม 9 พร้อมงานจัดเลี้ยงประจำปี read_more
46(500x334)
万钢副主席率领中国全国政协代表团于2013年8月抵泰访问
中国全国政协副主席万钢及政协代表团在中国驻泰王国大 read_more
45(500x334)
 THE 3RD CHINA-ASEAN (THAILAND) COMMODITY FAIR
 ท่านชวนหลีกภัย เยี่ยมชมสินค้าจากประเทศจีน ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี เมื่อวันที่ read_more
 4(500x334)
 中国国侨办李海峰主任会见泰华侨领高梧桐张扬
 Li Haifeng, director of the Overseas Chinese Affairs Office of China read_more
44(500x334)
 张扬董事长陪同泰国前总理川•立沛阁下一行于2013年6月16-22日访闽
ท่านชวนหลีกภัย เยื่อนสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ มณฑลฝูเจี้ยน read_more
5(500x334)
 于建明副司长率团访问青年商会 张扬执行会长热情欢迎中国创业政策咨询报告团
 Mr. Zhang Yang president of KingFo Group, executive president read_more
 8(500x334)
Chinese from all walks of life in Thailand extended a warm
the People’s Republic of China Vice President Xi read_more
2-1(500x334)
Mr. Zhang Yang President of Kingfo Group made a speech
in the inauguration of the 7th Thai Young Chinese Chamber read_more
11(500x334)
Mr.zheng Zhisun president of Thai Chamber of Commerce and Industry
congratulated on Mr.Zhang Yang ‘s invitation to the CPPCC. read_more
1 (1)
KINGFO TEAM ชนะเลิศ!!! 
ในการแข่งบาสเกตบอล Ambassador League read_more
trsz_0
ประธานบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป ร่วมแสดงความยินดีฉลองก่อตั้งสมาคม 80 ปี ณ ประเทศมาเลเซีย read_more
th_Op1
คุณเจนนี่ จาง ได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก เกมส์ read_more
[/su_column] [/su_row]
share with...
Translate »