บันทึกพิธีลงนามเซ็นสัญญาความร่วมมือประกอบธุรกิจส่งเสริมการจำหน่ายหลอดไฟฟ้า LED ตรา ENCOM LED & HANTAI LED

        เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. บริษัท ฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด ในเครือบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด โดย MR.YANG ZHANG ประธานกรรมการบริษัท ร่วมกับ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนายพัลลภ ภิญโญวิวัฒน์ (รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่) ลงนามเซ็นสัญญาความร่วมมือประกอบธุรกิจส่งเสริมการจำหน่ายหลอดไฟฟ้า LED ตรา ENCOM LED & HANTAI LED ณ ห้องประชุม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดชั้น 4 อาคาร LED สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีผู้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามเซ็นสัญญา ได้แก่ นายพัลลภ ภิญโญวิวัฒน์ (รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่), นายนิวัฒน์ ฉายากุล (ที่ปรึกษาบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) , นายสมพงษ์ ปรีเปรม (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่), นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน), นางสาวชณิดาภา เภาโบรมย์ (รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการโครงการหน่วยธุรกิจประหยัดพลังงาน) , MR.YANG ZHANG (ประธานกรรมการ บริษัท ฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด), DR.ZHIGANG LI (ประธานกรรมการ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)), MR.LIANGTAI WU (ประธานกรรมการ บริษัท เฟิงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด), นางณิชชรีย์ ชินบุตร (ที่ปรึกษา บริษัท ฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด), MS.YANG LI (ผู้สื่อข่าวอาวุโส สำนักข่าวซินหัว สำนักงานกรุงเทพ), นางสาวรัชนี นิพัทธานนท์ (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด), MS.SHANHU PAN (เลขานุการ ประธานบริษัท), นางสาวสารณี บับติสตา (เลขานุการ ประธานบริษัท ) และ นางสาวบุญญาพร บุญญวัตรวัลลภ (เลขานุการ ประธานบริษัท)

01

        โดยนางสาวชณิดาภา เภาโบรมย์ กล่าวเปิดงานพร้อมเชิญทุกท่านในที่ประชุมชม VTR ของทั้ง 2 บริษัท จากนั้น นายพัลลภ ภิญโญวิวัฒน์ (รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่) กล่าวถึงความร่วมมือในการลงนามเซ็นสัญญาว่า “ในการลงนาม MOU ธุรกิจพลังงานทดแทนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในครั้งนี้ รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท ฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด โดยก่อนหน้านี้เคยปรึกษากับ คิงโฟ กรุ๊ป และเรียนเชิญ MR.LIANGTAI WU มาเยี่ยมและแนะนำผลิตภัณฑ์ของพีอีเอ เอ็นคอมฯ และได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานที่ผลิตหลอดไฟ LED ที่ประเทศจีนเช่นกัน จากนั้นเพียงไม่กี่เดือนบริษัทก็มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจจำหน่ายหลอดไฟฟ้า LED ในนามบริษัท ฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด และเชื่อว่าความร่วมมือของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและ บริษัทฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด จะสามารถสร้างศักยภาพที่สูงขึ้นและประสบความสำเร็จก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป”

01

        นายหยาง จาง ประธานบริษัท ฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด กล่าว “ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมในพิธีลงนามเซ็นสัญญา ในครั้งนี้ และขอบคุณที่ทางบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ให้การสนับสนุนมาตลอด ทางบริษัทฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด เชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพและมาตรฐานของ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่จะนำ บริษัท ฮานไทย พลังงานเทคโนโลยี จำกัด ไปสู่เป้าหมายในอนาคต จะดำเนินงานการตลาด การบริหารการขาย การขนส่งสินค้าที่มีคุณภาพ และมั่นใจว่าภายใน 3 ปี จะสามารถนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้”

01

       จากนั้นนางสาวชณิดาภา เภาโบรมย์ กล่าวเรียนเชิญ นายพัลลภ ภิญโญวิวัฒน์ (รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่) บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ MR.YANG ZHANG (ประธานกรรมการ บริษัท ฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด) ลงนามเซ็นสัญญาความร่วมมือประกอบธุรกิจส่งเสริมการจำหน่ายหลอดไฟฟ้า LED ตรา ENCOM LED & HANTAI LED เมื่อทั้งสองฝ่ายลงนามเซ็นสัญญาแล้ว มีการแลกของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน

01

01020506070809101112131415161718192022

share with...
Translate »