นายหยาง จาง ประธานบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด บริษัทในเครือ และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย เลี้ยงต้อนรับคณะจากสมาคมชิงหย่วนมาราธอน เมืองชิงหย่วน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน

                   วันที่ 29 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เครือบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ร่วมจัดงานเลี้ยงต้อนรับตัวแทนจากสมาคมชิงหย่วนมาราธอน (Qingyuan Marathon Association) เมืองชิงหย่วน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน โดยในงาน Miss Liu Meiyin นายกสมาคมชิงหย่วนมาราธอน (Qingyuan Marathon Association) ได้กล่าวขอบคุณ และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการต้อนรับจากนายหยาง จาง เป็นอย่างดีเยี่ยม จากนั้นนายหยาง จาง ประธานบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัดและในเครือ และนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ได้กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นและรู้สึกเป็นเกียรติเช่นกันที่สมาคมชิงหย่วนมาราธอน (Qingyuan Marathon Association) มาร่วมรับประทานอาหารที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ และหวังว่าในอนาคตสมาคมชิงหย่วนมาราธอน (Qingyuan Marathon Association) และเครือบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป รวมถึงสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจะเติบโตและพัฒนาไปได้อย่างก้าวไกลยิ่งขึ้นไป นอกจากนี้ในงานยังมีการร่วมร้องเพลงสังสรรค์เพื่อความสนุกสนานอีกด้วย ณ อาคารคิงโฟ กรุ๊ป ห้องบอลลูน ชั้น 3

01 01 02 01 03 01 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

share with...
Translate »