ตัวแทนบริษัท ฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด ในเครือบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “SMART Light. SMART Life. : นวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะ นวัตกรรมเพื่อชีวิต” ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

       ตัวแทนบริษัท ฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “SMART Light. SMART Life. : นวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะ นวัตกรรมเพื่อชีวิต” ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายเจด็จ วิศรี ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวเปิดงาน

      จากนั้นนายวัฒนา สันทัดพร้อม รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดร. มีแสน แก่นชูวงศ์ ตัวแทนจากหอการค้าจังหวัดขอนแก่น คุณพาขวัญ เจียมจิโรจน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดิ เอ็กซ์ซิบิส จำกัด คุณวรวุฒิ ก่อก้องวิศรุต ผู้จัดการการตลาด ฝ่ายงานโครงการ บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณชาติณรงค์ แก้วคูณ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด กล่าวถึงความเป็นมา นโยบาย และแผนการตลาดหลอดไฟฟ้าแอลอีดีในอนาคต รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะนำไปแสดงในงาน Lighting Fair 2016 ในวันที่ 1-3 กันยายน 2559 ที่จะถึงนี้ จากนั้นได้ร่วมถ่ายรูปหมู่ ก่อนจะจบการสัมมนา

01 02 01 03
01 01
04 05
06 07

share with...
Translate »