ตัวแทนบริษัท ฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด ในเครือบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “SMART Light. SMART Life. : นวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะ นวัตกรรมเพื่อชีวิต” ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่

                   ตัวแทนบริษัท ฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด ในเครือบริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “SMART Light. SMART Life. : นวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะ นวัตกรรมเพื่อชีวิต” ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่ โดยมีนายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ และนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน จากนั้นตัวแทนจากกองส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) ตัวแทนจากหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนจากบริษัท ดิ เอ็กซ์ซิบิส จำกัด และตัวแทนจากบริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงความเป็นมา นโยบาย และแผนการตลาดหลอดไฟฟ้าแอลอีดีในอนาคต จากนั้นได้ร่วมถ่ายรูปหมู่กับนายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ และนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงตัวแทนจากบริษัทต่างๆ ที่เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ ก่อนจะจบการสัมมนา

01 01 02 01 03 01 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

share with...
Translate »